Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1
Descarcă formulare

Descarcă formulare

Eliberarea actelor de identitate pentru locuitorii sectorului 1


» Cerere pentru eliberarea actului de identitate
» Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din
   străinătate în România

» Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi
   reşedinţa în România

» Cerere pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea resedinţei
» Cerere solicitare adeverinta de domiciliu
» Declaratie de luare in spatiul locativ a proprietarului, prin mandatar
» Declaratie solicitant conform art.27, lit.c) din O.U.G. nr.972005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani

* Notă - Formularele sunt oferite, în mod gratuit, la ghişeele serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor sau sunt disponibile, în format electronic, pe acest site şi pe site-ul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti. În cazul tipăririi formularelor descărcate de pe unul din site-urile menţionate, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeaşi foaie (faţă şi verso).


Eliberarea actelor de stare civilă pentru locuitorii sectorului 1


» Cerere eliberare formular standard multilingv însoțit de certificatul privind dom. înregistrat în R.N.E.P.
» Cerere privind dom. înregistrat în R.N.E.P.
» Cerere eliberare certificat de nastere pentru titular act
» Cerere eliberare certificat de nastere prin imputernicit
» Cerere eliberare certificat de nastere pentru copil minor
» Cerere eliberare certificat de nastere prin imputernicit pentru copil minor
» Cerere eliberare certificat de casatorie pentru titular act
» Cerere eliberare certificat de casatorie prin imputernicit
» Cerere eliberare certificat de deces
» Cerere eliberare certificat de deces prin imputernicit
» Declarație de recunoaștere și de stabilire a numelui de familie al copilului din afara căsătoriei
» Declarație de stabilire a numelui de familie al copilului din căsătorie
» Declarație de stabilire a domiciliului copilului
» Cerere de înregistrare a naşterii peste termenul de 30 zile
» Cerere de înregistrare a naşterii după trecerea unui an de la data naşterii
» Cerere eliberare extras multilingv titular act
» Cerere eliberare extras multilingv prin imputernicit

* Notă - Declarația de recunoaștere și de stabilire a numelui de familie al copilului din afara căsătoriei și declarația de stabilire a numelui de familie al copilului din căsătorie, se semneaza de ambii părinți în fața ofițerului de stare civilă.


Transcrierea actelor de stare civilă înregistrate la autorităţile locale din străinătate


» Formular cerere transcriere titular
» Declaraţie că nu a mai solicitat transcrierea (ANEXA Nr. 35)
» Formular cerere transcriere imputernicit